Tijdens het Pinksterweekend is er ook dorpsfeest in Steenwijkerwold. Dat betekent dat
op eerste Pinksterdag, 19 mei, de oecumenische tentdienst wordt gehouden.
De dienst wordt voorbereid door de Katholieke- en Protestantse kerk in Steenwijkerwold.
De dienst wordt gehouden in de feesttent aan de Beek. Muziekvereniging “de Bazuin”
uit Scheerwolde verleent muzikale medewerking.
Aanvang 10.00 uur. De tent is open vanaf 9.30 uur. Er zal één collecte worden gehouden voor de kosten.
De tweede collecte is voor de Zonnebloem, afdeling Steenwijkerwold/ Tuk en Willemsoord
Na afloop is er tijd voor ontmoeting en word een kopje koffie of thee aangeboden!