Doopdienst

Is er bij u een kind geboren? Hartelijk gefeliciteerd!

Zo’n belangrijke gebeurtenis wilt u misschien te midden van de kerkelijke gemeente vieren. En de kerkelijke gemeente wil dat graag samen met u doen, want altijd is een doopdienst weer een bijzonder feestelijke gebeurtenis!

Stuurt u dan een geboortekaartje naar het Kerkelijk Bureau.  Die neemt dan contact met u op om verdere afspraken te maken. Sommige ouders zijn voorstander van de volwassenendoop, maar willen wel graag voor hun kind een gebed en een zegenbede in de kerkdienst. Ook dat is natuurlijk mogelijk.

Bericht naar Kerkelijk Bureau

En vergeet niet ook een berichtje (of een kaartje) te sturen naar het Kerkelijk Bureau. Dit bureau neemt de kinderen die zo zijn aangemeld op in de administratie. Hierdoor worden zij later automatisch uitgenodigd voor speciale activiteiten als kindernevendienst. En weer later voor andere jongerenactiviteiten.

 

Huwelijksdienst

Een huwelijk of een andere vorm van partnerschap wordt in ons land meestal door een ambtenaar op het gemeentehuis voltrokken – al kan het ook tegenwoordig in onze kerk gebeuren. Maar misschien wilt U ook in een speciale trouwdienst uw huwelijk (of andere vorm van partnerschap) laten bevestigen.

Neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau. in een vroeg stadium van de voorbereidingen. U kunt dan samen  de precieze vormgeving van de dienst gaan bespreken. Onze heringerichte kerk is bijzonder geschikt voor een huwelijksdienst. Als u van de kerk wilt gebruik maken dient u – ook al in een vroeg stadium – contact op te nemen met ons. Zie ook het document tarieven trouw-en rouwdiensten december 2024 , waarin een financiële bijdrage gevraagd wordt bij een huwelijksdienst.

Tenslotte: ook als u geen kerkelijke bevestiging van Uw huwelijk wenst is het prettig als u – als lid van de gemeente – een wijziging van uw burgerlijke staat doorgeeft aan het kerkelijk bureau.

 

Dienst bij overlijden

Het kan zijn dat u als nabestaanden prijs stelt op een dienst van gedachtenis en afscheid bij het overlijden van een geliefde. In dit geval vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau.  Met hem kunt u alles bespreken wat daarmee samenhangt, met name de voorbereiding van de inhoud van deze dienst.

Deze dienst kan onze kerk plaatsvinden Dan is het van belang onze kerk te bespreken. Een andere mogelijkheid is een dienst in een crematorium of in Hoogthij of elders.

Het zal duidelijk zijn dat wij het op prijs stellen, als dit contact zo spoedig mogelijk tot stand komt.

Er is een document tarieven trouw-en rouwdiensten december 2024 van kracht, betreffende de financiële bijdrage die gevraagd wordt bij een uitvaart.