Steenwijkerwold

Predikant: ds. G. Knol, gerardknol01@gmail.com 

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Zondag 2 juni:         

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                mevr. N. Wiskerke-Lobenstein (Kampen)

Organist:                     Bart Prins

Eindcollecte:               Kerkdienst Gemist

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Tevens zijn er collectemunten verkrijgbaar bij de dienstdoende kerkrentmeester.

 

Zondag 9 juni:         

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. H. Procee (Vledder)

Organist:                     Jannes Lopers

Eindcollecte:               Kosten Eredienst

 

Zondag 16 juni:       

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                mevr. H. Schotanus (St. Jansklooster)

Organist:                     Jannes Lopers

Eindcollecte:               Digitale apparatuur

 

Gemeenteavond

Op maandagavond 3 juni is er een gemeenteavond in de kerk. Aanvang 19.30 uur.

 

Ouderenmorgen en Samen aan tafel

Op donderdag 6 juni is er om 10.30 uur weer ouderenmorgen in Hoogthij. Aansluitend is er Samen aan tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u samen eten en een praatje maken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  In de maanden juli en augustus is er geen ouderenmorgen en Samen aan tafel. We beginnen weer in september.

Heeft u geen vervoer, en wilt u worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan tafel? Dan kunt u bellen met Petra van Beek, tel. 06 – 273 764 69.

 

Koffieconcert de Woldklank

Na een goed bezocht voorjaarsconcert, waarbij de drie afdelingen van De Woldklank zich hebben gepresenteerd, zijn de leden en dirigent van de A-band nu druk aan het oefenen voor het volgende optreden. Dit keer zal dat zijn op zondag 9 juni. De band geeft dan een koffieconcert in Hoogthij, aanvang 11.00 uur.

Tijdens dit koffieconcert kunnen de bezoekers luisteren naar lichte, goed in het gehoor liggende muziekstukken. Zeker de moeite waard om te komen. Iedereen mag gratis naar binnen, wel zal er aan het eind een collecte worden gehouden.

De leden hopen op een volle zaal op zondag 9 juni.

 

Overleden

Op zaterdag 18 mei is overleden mevr. Willemtje (Willy) Ritsema-de Jong, op de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde vanaf 2012 in de Woldleite in Steenwijkerwold. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en God’s zegen toe.

 

Overleden

Op zondag 19 mei, 1e Pinksterdag, is overleden dhr. Anne de Looze, op de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde aan de Boomsluiters in Tuk. Ds. de Looze was emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was enige jaren zendingspredikant in Kameroen en daarna legerpredikant. Na een afscheidsdienst in de Protestantse Kerk in Paasloo op donderdag 23 mei is hij begraven op het kerkhof in Paasloo. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en God’s troost en nabijheid toe.

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van zondag 26 mei zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht bij mevr. T.J. Kuiper-van Drogen in Nijenstede.

 

Giften

Ouderling dhr. K. Klarenberg ontving € 15,- voor de kerk. Hartelijk bedankt voor deze gift.

 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek, of u weet iemand die wel eens een keer bezocht mag worden, neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen. Ook als u iets te melden heeft betreffende pastoraat horen we het graag.

Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.