Steenwijkerwold,

Betreft: de nieuwe privacywet (AVG)

Best gemeentelid/bezoeker van onze website,
Het zal u niet ontgaan zijn. Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. Een ieder heeft hiermee te maken, zo ook onze kerk. De nieuwe wet verwacht van ons dat we actief stappen ondernemen op het gebied van juridisch, ICT, organisatie-procedures en opleiding.
Onze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. U kunt lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Ook worden de rechten beschreven die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon bij onze kerk is.
De privacyverklaring vindt u door hier te clicken. Voor vragen of opmerkingen kunt u hieronder een contactformulier invullen. Tevens vindt u een exemplaar van de verklaring bij de ingang van de kerk. Op verzoek kan u deze ook toegestuurd worden.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met ondervermelde.

Mw. W. Heijman – Hartkamp
Coördinator gegevensbescherming
Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl