Samen aan tafel
De 1e donderdag van de maand ( met uitzondering van de maanden juli en augustus) is er in Hoogthij om 12.15 uur tot 13.30 uur Samen aan tafel.
Deze morgen is voor iedereen toegankelijk en voor vervoer kan gezorgd worden in overleg met Petra van Beek, telefoon: 0521-588685.

Gespreksmorgen.

Elke eerste donderdag van de maand is er een gespreksochtend voor onze oudere gemeenteleden. Op deze ochtend spreken we met elkaar naar aanleiding van een stukje Bijbeltekst over wat deze tekst kan betekenen voor ons leven of voor onze leefwereld! De ochtend begint om 10.30 uur en eindigt om 12.00 uur en vindt plaats in MFC. “Hoogthij”.
Contactpersonen voor deze ochtend zijn: ds. E.van Veen (tel. 0521-588568) of mevr. P. van Beek (tel. 0521-588685)