De ouderlingen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de gemeente. Bijvoorbeeld, aan het begin van de dienst geeft de dienstdoende ouderling de predikant een hand. Dit is om aan te geven, dat de kerkenraad de predikant toestemming geeft om de dienst te leiden. Het is natuurlijk ook een teken van de medeverantwoordelijkheid.

Tevens zijn er in onze gemeente een aantal mensen als bezoekdame of -heer werkzaam. Hun taak is het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden, bij geboorte of ziekte en eventuele andere aangelegenheden. Als er dan dingen zijn die de ouderling beter kan behartigen, dan gaat de ouderling ook nog op bezoek.

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen door op een naam te klikken.

Onze gemeente kent momenteel de volgende ouderlingen: