-Zending
De kerkenraad heeft besloten in dit kader het voorbeeld van de landelijke kerk te volgen, activiteiten staan vermeld in Kontakt.

-Werelddiaconaat
De Diaconie zoekt jaarlijks een project uit, dat de gemeente aanspreekt. Hierbij worden de richtlijnen van Kerk in Actie gevolgd. Deze collecten worden opgenomen in het collecterooster.

-Ontwikkelingshulp
Hierbij dient te worden gedacht aan voorbeden, collectes bij rampen en deelnemen aan projecten van Kerk in Actie.