Wij verstaan onszelf als een gemeente die probeert het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken. Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk, door om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving. Gastvrijheid hebben we hoog in het vaandel. Je bent van harte welkom.

We doen ons best om:

te leven
in het spoor van de bijbelse geschriften
waarop Jezus ons voorgegaan is

onderdak te bieden aan mensen
die op verschillende manieren hun geloof in Gods liefde beleven
binnen en buiten de kerk

met vertrouwen en respect
elkaar te ondersteunen en te stimuleren
op de weg door het leven

zich actief in te zetten
voor vrede, gerechtigheid
en een leefbare samenleving