De reguliere eredienst begint om 9.30 uur.  Tot 9.20  uur is er een leidster van de zondagsschool/kindernevendienst in Hoogthij om eventuele oppaskinderen op te vangen. Als er geen oppaskinderen zijn voegt de leidster zich bij de gemeente in de kerk.

Als we veel 0-4 jarige kinderen in een dienst verwachten, wordt er een speciale oppasdienst geregeld. Omdat we hiervoor extra mensen moeten inschakelen, vragen we aan ouders die van plan zijn om van deze oppasdienst gebruik te maken, om in de week voorafgaand aan de betreffende zondag even contact te zoeken met mevr. W.K. Heijman-Hartkamp, tel. 0521 517451