Beste mensen,

“Zoals gebruikelijk rondom biddag wil de Diaconie een inzamelingsactie houden voor de voedselbank!
Vanwege de nog steeds heersende Corona willen we dit doen door middel van een
digitale collecte. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL29 RABO 01490 943 53 ten name van
‘Diaconie Protestantse gemeente Steenwijkerwold’ o.v.v. “Voedselbank”.
 Van harte bij u aanbevolen! Over mij | FootWorks