Na een lange periode van meer dan 22 jaar, vertrek ik als predikant van de Protestantse gemeente te Steenwijkerwold. Wel blijven wij er wonen.

De 50% predikantsplaats die ik nu vervul binnen Steenwijkerwold, ga ik elders invullen. Een deel als ouderenpastor in Heino en het komende jaar het crisispastoraat in de Hervormde kerk de Baak in Hasselt. Ook blijf ik verbonden als predikant van Ruinerwold. Wanneer het afscheid precies zal zijn, zal de komende weken bekend gemaakt worden. Het ga u heel goed en ik hoop van harte dat Gods zegen met ons gaat.

Met een hartelijke groet,
Ds. E. van Veen