Eindelijk is het zover dat we echt iets merken van de versoepelingen.

We kunnen weer zonder mondkapje door de kerk lopen en we mogen de liederen weer zingen.

En het aanmelden van tevoren is ook niet meer nodig.

En dan komt er de grote domper, want ineens beginnen de besmettingscijfers weer op te lopen.

We hopen als u dit leest de besmettingen niet stijgende meer zijn, en dat we toch weer vooruit kunnen kijken.

We denken voorzichtig aan de startzondag ergens in september.

Ook gaan we nadenken over de huiskamergesprekken, en hoe we die vorm gaan geven.

Maar het belangrijkste vind ik dat we in de toekomst weer op een “normale” wijze gemeente

met elkaar kunnen zijn zonder beperkingen.

Ook het bezoekwerk gaan we weer oppakken, dus als u behoefte heeft aan een gesprek of

bezoek neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen.

Ook in de komende vakantieperiode, als u die ervaart als een periode van eenzaamheid

omdat uw familie, buren enz. op vakantie zijn schroom dan niet, maar laat van u horen.

Voor wie op vakantie gaat wens ik een ieder een hele goede vakantie toe, en wat minstens zo belangrijk is, een behouden thuiskomst.

Namens de ouderlingen,

Klaas Klarenberg

Tel: 513114