Indien u wijzigingen heeft voor de ledenadministratie kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Vragen of opmerkingen? Ook hiervoor kunt u bij het kerkelijk bureau terecht.

Mail:  kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Collectemunten:

Deze zijn verkrijgbaar tijdens het koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand bij de dienstdoende kerkrentmeester.

Ook kunt u ze afhalen bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11 in Tuk en bij dhr. E. Dedden Gelderingen 56 in Steenwijkerwold.