Een keer per jaar is er een Kerk- en School dienst, voorbereid door het team van Kindcentrum Immanuël in samenwerking met de voorganger.