Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen

Elke gemeente en diaconie is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

De jaarrekening en begroting van de kerkrentmeesters vindt u hier.

De jaarrekening en begroting van de Diaconie vindt u hier