De diaconiecollecte van zondag 6 november willen we bestemmen voor dit project. Bent u deze
zondag niet in de gelegenheid om de dienst bij te wonen, en wilt u toch bijdragen? Dan kunt u uw
gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold onder vermelding van: MCC/Femke ten
Wolde.

Hierbij een  toelichting van Femke over dit project.

Dag allemaal,

Mijn naam is Femke ten Wolde, dochter van Jan en Fokie ten Wolde. Geboren en getogen in Basse op Westenwold. Sinds een aantal jaar heb ik mijn eigen plekje op de Conincksweg in Steenwijkerwold. Ik ben kinderverpleegkundige en werk op de kinderafdeling van het Isala ziekenhuis te Zwolle. Prachtig beroep waar ik elke dag met veel enthousiasme mag werken. Dankbaar voor de zorg die wij in Nederland kunnen geven aan de kinderen. Dit zal ik over een aantal weken vast nog meer gaan beseffen!

Ik ga eind November met de stichting Medical Checks for Children (MCC) naar Nepal toe. MCC werkt in landen waar kinderen het nog zonder consultatiebureau en schoolgezondheidszorg moeten stellen. Periodiek medisch onderzoek in de kwetsbare periode van groei en ontwikkeling ontbreekt bij deze, vaak kansarme kinderen. Ter plekke kan MCC in 1 week een grote groep kinderen (gemiddeld 1000 per missie) op hun gezondheidstoestand preventief screenen en behandelen. De medische activiteiten zijn gericht op het voorkomen van ziekten, op de bescherming en bevordering van de gezondheid evenals op het herstel bij ziekte.

MCC werkt samen met locale organisaties in de landen waar we actief zijn. Hierdoor komen we op plekken waar we het hardste nodig zijn. Ook hebben de locale partners de mogelijkheid tot nazorg als we weer uit het missiegebied weg zijn.

Een ontzettende mooie uitdaging waar ik erg naar uit kijk. De reis en het verblijf in Nepal zal ik geheel zelf betalen. Maar nu zou ik heel graag iets mee willen nemen om daar ter plekke te kunnen geven tijdens de missie. Ik heb in de afgelopen weken al heel veel tandenborstels en donaties mogen ontvangen. Super! Tandenborstels heb ik nu voldoende. Een donatie is altijd van harte welkom. Het geld zullen we daar ter plekke besteden aan de kinderen, medische spullen, etc. Een voorbeeld; wij vinden dat een kind naar het ziekenhuis moet, dan kunnen wij dit organiseren en de kosten van transport en een ouder die mee gaat betalen. Ook kunnen we er voeding, kleding en/of water voor regelen. En zo zijn er nog veel meer dingen die we tegen gaan komen. Ik zal er zelf voor zorgen dat het geld mee gaat en daar ter plekke besteed wordt aan de kinderen/gezinnen.

Met vriendelijke groet,

Femke ten Wolde