Over ons:  De kerkenraad bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba (secretaris), de ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen. Het zogenaamde dagelijkse bestuur heet moderamen, en is samengesteld uit de voorzitter, predikant, scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. De kerkenraad vergadert gemiddeld een keer per zeven weken, het moderamen komt 2 weken voor de vergadering samen en stelt de agenda op. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.

Onze predikant, ds. Eric van Veen, stelt zich onder het kopje ‘pastoraat’ aan u voor.

Contactpersonen.

SONY DSC

Roeli Boer (In herinnering)

Ik ben ouderling geworden omdat ik graag wil meewerken aan de opbouw en het in stand houden van onze gemeente.

SONY DSC

Klaas Klarenberg

Ik voel mij verbonden in het geloof met de gemeente en wil op deze wijze proberen
iets voor hen te betekenen.

SONY DSC

Gerard Dolstra

Betrokken, als vrijwilliger, bij het kerkelijk werk, wil ik samen met collega diakenen, de ouderlingen en de kerkrentmeesters
bijdragen aan de toekomst van de kerkelijke gemeente Steenwijkerwold.

SONY DSC

Femmie Dolstra

Ik voel mij thuis in onze kerkelijke gemeente en daarom wil ik er ook graag een bijdrage aan leveren.
Vanuit de diaconie heb ik het gevoel dat wij als kerk betrokken zijn bij de mensen binnen onze gemeente en ook daarbuiten.

Gerrit Dekker

Ook onze kerkelijke gemeente heeft vrijwilligers nodig om diverse taken die er bij een kerk zijn te kunnen uitvoeren. De functie van scriba is één van die taken. Het veelal administratieve werk dat daarbij hoort, is een taak die prima bij mij past.

Henk Linthorst

Ik ben diaken geworden, omdat we als kerkenraad, ons best moeten doen onze kerkelijke gemeente gezamenlijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is onze plicht, aandacht te schenken aan mensen die het minder hebben in onze samenleving.


Harm te Wolde

Ik wil graag mijn steentje bijdragen en de andere kerkeraadsleden ondersteunen, nu de kerk en kerkgang in een moeilijke tijd verkeren. En natuurlijk ook aandacht geven aan de medemens, wat nu zeer zeker aan de orde is.

Bert Dedden. 

Graag wil ik mij een tijdje inzetten voor het werk van de Kerk en dan met name het beheer van de Kerkelijke goederen. Er is veel werk te verzetten! Dat kan volgens mij alleen gerealiseerd worden als iedereen die kan, bereid is iets te doen. Samenwerken is wat mij betreft dan ook een belangrijk sleutelwoord.

.