Over ons:  De kerkenraad bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba (secretaris), de ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen. Het zogenaamde dagelijkse bestuur heet moderamen, en is samengesteld uit de voorzitter, predikant, scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. De kerkenraad vergadert gemiddeld een keer per zeven weken, het moderamen komt 2 weken voor de vergadering samen en stelt de agenda op. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.

Contactpersonen.

SONY DSC

Klaas Klarenberg

Ik voel mij verbonden in het geloof met de gemeente en wil op deze wijze proberen
iets voor hen te betekenen.

SONY DSC

Gerard Dolstra

Betrokken, als vrijwilliger, bij het kerkelijk werk, wil ik samen met collega diakenen, de ouderlingen en de kerkrentmeesters
bijdragen aan de toekomst van de kerkelijke gemeente Steenwijkerwold.

Ada van Doorn-van der Zouw

Sinds juli 2021 wonen Cees en ik op de grens van Steenwijkerwold en Scheerwolde en zijn lid geworden van de kerk. Ons idee is, als je lid bent, je je dan ook inzet voor die kerk. Dan is het fijn , als er een taak vrij is, die bij je past en zo ben ik penningmeester van de diaconie geworden.

Met hartelijke groeten.

Gerrit Dekker

Ook onze kerkelijke gemeente heeft vrijwilligers nodig om diverse taken die er bij een kerk zijn te kunnen uitvoeren. De functie van scriba is één van die taken. Het veelal administratieve werk dat daarbij hoort, is een taak die prima bij mij past.

Henk Linthorst

Ik ben diaken geworden, omdat we als kerkenraad, ons best moeten doen onze kerkelijke gemeente gezamenlijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is onze plicht, aandacht te schenken aan mensen die het minder hebben in onze samenleving.


Harm te Wolde

Ik wil graag mijn steentje bijdragen en de andere kerkeraadsleden ondersteunen, nu de kerk en kerkgang in een moeilijke tijd verkeren. En natuurlijk ook aandacht geven aan de medemens, wat nu zeer zeker aan de orde is.

Bert Dedden. 

Graag wil ik mij een tijdje inzetten voor het werk van de Kerk en dan met name het beheer van de Kerkelijke goederen. Er is veel werk te verzetten! Dat kan volgens mij alleen gerealiseerd worden als iedereen die kan, bereid is iets te doen. Samenwerken is wat mij betreft dan ook een belangrijk sleutelwoord.

Dick Zeefat

De schuine foto van het kerkgebouw symboliseert de moeilijke tijd waarin onze kerk zich bevindt: daling van het aantal leden, teruglopende inkomsten en stijgende kosten maken het steeds moeilijker om de kerkelijke gemeente in stand te houden.

Ik zou graag ook in de toekomst onze kerkelijke gemeente een plaats en taak in onze samenleving zien invullen.

Door bij te dragen op het vlak waarin ik het meeste thuis ben, de financiële aangelegenheden, wil ik als kerkrentmeester-penningmeester mij inzetten om de kerkelijke gemeente in onze samenleving te behouden.

Jan de Vries

Diaken zijn is een dienstbaar en dankbaar werk.

Ik hoop hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen

Voor onze gemeente.