De reguliere eredienst begint om 9.30 uur. Op de 1 e zondag van de maand is er tot

9.20 uur een oppas in Hoogthij om eventuele oppaskinderen op te vangen. Als er geen

oppaskinderen zijn voegt de oppas zich bij de gemeente in de kerk.

Als we veel 0-4 jarige kinderen in een dienst verwachten, wordt er een speciale

oppasdienst geregeld. Omdat we hiervoor extra mensen moeten inschakelen, vragen

we aan ouders die van plan zijn om van deze oppasdienst gebruik te maken, om in de

week voorafgaand aan de betreffende zondag even contact te zoeken met één van de kerkenraadsleden.