personenvervoer2Voor gemeenteleden die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen is er een ophaaldienst. Hiervoor wordt 1 keer per jaar een rooster gemaakt door een diaken. Wilt meer informatie of wilt u zich aanmelden, Gerard Dolstra (0521 – 589 164) kan u hier meer over vertellen.
De organisatie is nog op zoek naar mensen die een enkele zondag willen rijden om kerkbezoek(st)er(s) naar de dienst te brengen en na afloop weer naar huis.