De vraag, die ons als kerkenraad voorligt, is of wij ons solidair verklaren met de samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment. Het gaat niet zozeer om het punt of wij kerkdiensten veilig kunnen organiseren, dat kunnen we en dat hebben we ook steeds gedaan.

Het gaat nu om solidariteit en wij vinden, hoeveel pijn het ook doet, het niet mogelijk is anders te besluiten dan solidair te zijn met de samenleving. Als kerk moeten wij ons van de goede kant laten zien, zo min mogelijk contacten, des te eerder gaan we samen weer de goede kant op.

Voorgaande betekent dat wij, tot nader order, alleen online kerkdiensten houden.

 ‘Houd moed. Heb lief’