Laatste nieuws

/Laatste nieuws/

Online kerkdiensten tot nader order.

By | januari 17th, 2021|Geen categorie|

De vraag, die ons als kerkenraad voorligt, is of wij ons solidair verklaren met de samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment. Het gaat niet zozeer om het punt of wij kerkdiensten veilig kunnen organiseren, dat kunnen we en dat hebben we ook steeds gedaan. Het gaat nu om solidariteit en wij vinden, [...]

Oudejaarsdienst komt te vervallen.

By | december 23rd, 2020|Geen categorie|

De dienst op oudejaarsdag 31 december om 16.00 uur komt te vervallen.

Bevestiging ouderling Gerard Dolstra

By | december 13th, 2020|Geen categorie|

Vanmorgen heeft de heer Gerard Dolstra zijn ambt als diaken beëindigd en is bevestigd als ouderling. Het was ondanks de door Corona beperkende maatregelen een feestelijke dienst!

Bevestiging ds. Eric van Veen in Ruinerwold

By | november 25th, 2020|Geen categorie|

Zondagmiddag 29 november is onze predikant ds. E. van Veen bevestigt als parttime predikant aan de PKN Gemeente te Ruinerwold. (Zie foto) Ds. E. van Veen wordt hier bevestigd door ds. M. Gaastra

Gebruiksplan i.v.m. Coronamaatregelen

By | november 20th, 2020|Geen categorie|

Coronamaatregelen voor de maanden November, December 2020.  T.b.v. PK Steenwijkerwold. Alles gaat anders dan anders. Het corona-virus legt niet alleen het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar ook het persoonlijke leven van mensen. Sociale contacten worden tot een minimum beperkt. Mensen zijn vrij en voelen zich toch opgesloten. Veel mensen maken zich zorgen [...]

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

By | november 13th, 2020|Geen categorie|

In de dienst van 22 november a.s. zullen we de namen noemen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, en een kaars ontsteken. Nu we niet de gelegenheid kunnen geven om daarnaast nog een lichtje aan te steken voor een overleden dierbare, hebben we een andere mogelijkheid bedacht. Wie wil kan een naam doorgeven [...]

Gespreksgroep Kijk op Geloof 23 november

By | november 3rd, 2020|Geen categorie|

Onze gespreksgroep Kijk op Geloof bestaat al enige jaren. We zijn begonnen met het gezamenlijk lezen van het boek Kijk op Geloof van Henri Veldhuis. Samen zoeken we antwoorden op vragen als: Wat geloof je eigenlijk nog en wat betekent het geloof voor jou en je huidige manier van leven? Hoe sta je in het [...]

Bijbelse dagkalender 2021

By | november 3rd, 2020|Geen categorie|

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse Dagkalender.  De meditaties in de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst en voor de belangrijke momenten in het leven zijn [...]

ACTIE DORCAS 2020

By | oktober 20th, 2020|Geen categorie|

Beste mensen, gemeenteleden. DORCAS; in actie komen voor de allerarmsten. Iets waar we als Diaconie jaarlijks aandacht aan schenken, door middel van een inzameling van voedselproducten. Door de problemen met het coronavirus, in verband met besmetting, is er dit jaar geen inzameling van voedselproducten. Door middel van een collecte, tijdens de eredienst van 8 november, [...]

Pastoraal nieuws

By | september 26th, 2020|Geen categorie|

Pastoraal nieuws> Onze predikant Eric van Veen heeft het beroep aanvaard van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold. Het betreft hier een standplaats van 50%.