Invulling vacatures

We zijn blij U te kunnen meedelen dat de vacatures van voorzitter en secretaris zijn vervuld door respectievelijk dhr. H. Linthorst en dhr. G.H. Dolstra.


Ouderenmorgen / “Samen aan Tafel”

Iedere eerste donderdag van de maand (uitgezonderd de vakantiemaanden
juli en augustus) vindt de ouderenmorgen en “Samen aan Tafel” plaats.
Vrijwilligers zorgen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers en rond het
middaguur gaan de deelnemers dineren. Ook hier zorgen vrijwilligers voor
deze maaltijd. Wilt u meer weten; Petra van Beek en Geesje Jongschaap kunnen u meer vertellen!


Corona-crisis

“In verband met de Corona-crisis zijn er veel beperkingen ten
aanzien van het kerkenwerk!
Ook wijzigt de regelgeving van de overheid regelmatig!
Wilt u weten wat de actuele stand van zaken is; kijk op
pk-steenwijkerwold.nl of neem
contact op met één van de kerkenraadsleden!”