Op zondag 12 april, tussen 12.00 uur en 12.15 uur luiden de kerkklokken. Zo kunnen op Eerste Paasdag om 12.00 in heel Nederland de kerkklokken verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestaan en dat dit een moment is om daar in gebed bij stil staan. In gebed kan worden gedankt voor de boodschap van Pasen, maar er kan ook worden gebeden voor de situatie in ons land in verband met het coronavirus en allen die lijden onder de gevolgen daarvan.