Alles gaat anders dan anders. Het corona-virus legt niet alleen het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar ook het persoonlijke leven van mensen. Sociale contacten worden tot een minimum beperkt. Mensen zijn vrij en voelen zich toch opgesloten. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid of over de gezondheid van naaste familie of vrienden. Een deel van de bevolking wordt getroffen door een acute stop in het inkomen en zo is er nog meer te noemen.

 

Maar er zijn ook mogelijkheden, en die willen we als kerkelijke gemeente ook gebruiken. Hoewel de kerkdiensten op dit moment geen doorgang vinden, zal er vanaf komende zondag 29 maart wel om 9.30 uur een korte uitzending zijn via www.kerkdienstgemist.nl

 

Aan het einde van de uitzending worden berichten doorgegeven met het oog op de komende tijd