Coronamaatregelen voor  2021-2022 (zolang het nodig is).  T.b.v. PK Steenwijkerwold.

Alles gaat anders dan anders. Het corona-virus legt niet alleen het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar ook het persoonlijke leven van mensen. Sociale contacten worden tot een minimum beperkt. Mensen zijn vrij en voelen zich toch opgesloten. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid of over de gezondheid van naaste familie of vrienden. Een deel van de bevolking wordt getroffen door een acute stop in het inkomen en zo is er nog meer te noemen.

Gebruiksplan PK Steenwijkerwold:                                                                                                     

Richtlijnen voor een kerkdienst

 1. Aantal kerkgangers: Wettelijk zijn 30 personen toegestaan (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) capaciteit in onze kerk 28 personen in het schip en 4 dienstdoende kerkenraadsleden in het koor.
 2. Aanmeldingslijst: Bij binnenkomst een aanmeldingslijst invullen.
 3. Coördinator: Er is een coördinator aangesteld, in ons geval de koster.
 4. Afstand: houdt altijd 1.5 meter afstand!
 5. Garderobe: De garderobe wordt niet gebruikt! Jassen en dergelijke kunnen op de stoelen achter in de kerk worden gelegd.
 6. Looproutes: bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk worden aanwijzingen gegeven door de koster.
 7. Mondkapje/desinfecterend middel : het is verplicht om bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en de handen te desinfecteren.
 8. Reservering: op de stoelen is d.m.v. een groen kaartje aangegeven wat een zitplaats is met veilige afstand.
 9. Vragen naar de gezondheid: Er staat altijd iemand bij de ingang van de kerk om de mensen te verwelkomen en te vragen naar de gezondheid (dienstdoende diaken)
 10. Uitzondering op de 1.5 meter: Gezinnen en echtparen kunnen bij elkaar zitten!
 11. Zingen: Tijdens de dienst wordt er ingetogen gezongen.(dit wordt medegedeeld via de afkondiging en op de schermen).
 12. Andere Voorzorgmaatregelen: Er wordt gebruik gemaakt van een tweede lessenaar en een tweede microfoon.
 13. Collectes: er staan twee collecteschalen bij de uitgang. Een voor de kerk en een voor de diaconie.

Richtlijnen na afloop van de dienst

 1. Evalueren: Evaluatie direct na elke dienst door predikant, ouderling, diaken, kerkrentmeester en koster/coördinator. (wat ging er goed en wat kan beter).

Reinigingsplan: Desinfecteren van alle gebruikte spullen zoals deurklinken, lessenaars, microfoons, stoelen e.d. met desinfecterende middelen na elke dienst! (door koster/coördinator)

 

U kunt thuis ook de kerkdienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl