Met heel veel vrijwilligers is onze kerk in staat gebleken ook nu voor Pasen, een attentie in de vorm van een bosje Narcissen, te brengen bij al haar leden.

Deze actie werd overal zeer gewaardeerd! Zo wordt ook ervaren dat de kerk ook juist in deze lastige Corona tijd, omziet naar de mensen. Zo is het ook bedoeld, als een hart onder de riem. Een signaal van ‘nog even volhouden’.  Zo wil de kerk laten zien dat er aan hen gedacht wordt.

Natuurlijk is een woord van dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen dit mogelijk te maken op zijn plaats. Allemaal heel hartelijk dank!

Houd moed heb lief!