De kerkenraad is van mening dat er in deze lastige Corona tijd, best wat extra aandacht mag zijn voor de zorgverleners in het algemeen en in het bijzonder voor de zorgverleners in ons eigen dorp

Daarom zijn de medewerkers/verzorgenden en bewoners van De Herbergier verrast met gebak, als teken van waardering. Blijde gezichten en totaal verrast door dit spontane gebaar van onze kerk.

Ook is een lekkernij in de vorm van gebak gebracht bij de medewerkers van de Zorgorganisatie Oude en Nieuweland – afd. Team ’t Wold -, die gevestigd zijn in MFC Hoogthij. De groep van zo’n 20 medewerkers zaten in vergaderingen bijeen en vonden het niet erg dat hierdoor de vergadering even moest worden onderbroken. Nee integendeel, deze interruptie werd zelfs zeer gewaardeerd!

Dat gold eveneens voor de medewerkers van Zorgorganisatie Oude en Nieuweland afd. Team Reune. Ook hier was men zeer verrast en gaven blijk van waardering, toen ook hier een doos gebak werd overhandigd en ontvangen met applaus. Het hart onder de riem is natuurlijk erg op zijn plaats.

Alle medewerkers waren blij met de attentie en de aandacht en hebben zich de traktatie lekker laten smaken.

Vanuit de kerk een welgemeend compliment voor hen die op het ogenblik onder extra zware druk en omstandigheden moeten werken. Denk alleen maar aan het feit dat je elke dag moet werken met een mondkapje, zoveel mogelijk afstand houden, steeds maar weer alles ontsmetten, enzovoort…

De ouderlingen Gerard Dolstra en Klaas Klarenberg hebben met lovende en bemoedigende woorden namens de kerkenraad de traktatie aangeboden. (zie foto’s)