“In november hield de diaconie een collecte voor de actie van Dorcas!
Een bedrag van 162,80 euro kon worden overgemaakt, bestemd voor de
voedselpakketten die door Dorcas worden uitgedeeld in oost-Europa.

Alle gevers hartelijk dank!”