Het leek de goede kant op te gaan m.b.t. de besmettingen, maar helaas hebben we weer te vroeg gejuicht.

En dan wordt het organiseren van activiteiten weer een stuk onzekerder.

Want wat wordt ons in de toekomst weer geadviseerd wat beperkingen betreft.

Ik hoop niet dat het zo ver komt dat we weer erediensten moeten vieren zonder gemeenteleden in de kerk.

We blijven moed houden en gaan door met het invullen van de diensten rond kerst, oud en nieuw enz.

Ook de huiskamergesprekken die we gepland hebben in 2022 gaan tot nu toe gewoon door.

Mocht u de komende tijd behoefte hebben aan een bezoek of gesprek, neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen.

Klaas Klarenberg