Afgelopen week zijn door het kabinet weer strengere regels afgekondigd met de bedoeling het snel groeiende aantal Corona besmettingen te doen verminderen.

De regels die ingaan op zaterdag 6 november, hebben ook voor onze kerk gevolgen. We kunnen ons als kerk niet buiten de maatschappij plaatsen. Het virus maakt hierin immers ook geen onderscheid. Daarom zullen er weer mondkapjes gedragen moeten worden bij het in- en uitgaan van de kerk. De handen moeten worden gedesinfecteerd en zullen we weer meer afstand moeten houden, daarom worden de plaatsen weer aangewezen. Ook zullen de namen van de bezoekers worden bijgehouden. Voor het zingen zal ‘ingetogen’ het advies zijn.

We hopen zo met alle voorzichtigheid toch een fijne dienst met elkaar te mogen hebben.

De kerkenraad