Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl,  tel. 0521-51 74 51

 

Zondag  7 maart:                 

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:               ds. E. van Veen

Lezingen: Exodus 20:1-17 en Johannes 2:13-25

De eerste twee zondagen stonden lezingen uit het beknopte evangelie van Marcus op het rooster. Vandaag springen we over naar een ander evangelie. De evangelielezing uit Johannes voert ons naar de tempel van Jeruzalem, gebouwd rond de ark van het verbond met daarin de tien geboden. Leefregels voor een menselijk samenleven. Jezus heeft deze regels op een joodse wijze uitgelegd in zijn Bergrede. Zij staan in de context van de komst van Gods koninkrijk. Waar Israëls bevrijdende God regeert, zal niet meer gemoord worden, maar het leven worden doorgegeven. Men zal daar niet stelen, maar delen, woorden zullen daden zijn en God zelf zal alles in allen zijn

 

 Zondag 14 maart:    

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:               ds. A. van Setten-Ruhrwiem (Ruinerwold)

Een nieuwe predikant deze zondag. Ze stelt zich zelf aan u voor:

Ik ben geboren in 1949 in Leiden. Moeder was rooms-katholiek en vader christelijk gereformeerd. Daar rustte vooreerst natuurlijk geen zegen op. Toch kwam ik al vroeg in aanraking met het geloof. Mijn oma van vaderszijde vertelde mij de verhalen van Jezus. Ik was weg van hem, hij was mijn idool. Ik heb op een christelijke lagere school gezeten en daarna op een christelijk lyceum. Na mijn eindexamen werd ik doktersassistente, totdat ik trouwde met Jan en ik -op uitdrukkelijke wens van zijn familie- gereformeerd (synodaal) werd. Voor mij een vorm van thuiskomen. Van oudsher was ik geboeid door de Bijbelverhalen en het geloof. Nu kwam de kerk erbij.

Toen ik een jaar getrouwd was ben ik naar de Sociale Academie gegaan en werd na deze opleiding maatschappelijk werker. Dat heb ik 17 jaar met plezier gedaan. In 1987 – toen de VU de algemene studierichting Godgeleerdheid startte – ben ik theologie gaan studeren. In 1995 studeerde ik af en nam direct daarna een beroep aan in Warffum, aan de Groningse waddenkust. In 1999 werd ik ziekenhuispredikant in Hilversum en dat werk -het boeiendste werk ooit – heb ik ruim 15 jaar gedaan.

Gelukkig kan ik als predikant nog volop mijn ambt beoefenen en dat doe ik dan ook graag. Ik zie ernaar uit bij u voor te gaan en hoop dat we dan – doordat we ons nu kunnen laten vaccineren – iets van onze vrijheid hebben teruggewonnen. Ook en juist in de kerk.

Annelies van Setten

 

 Wanneer kunnen we weer ‘gewoon’ naar de kerk?

Dat is een vraag die velen bezighoudt, maar het Coronavirus heeft ons nog behoorlijk in de tang. De afgelopen week is er een persmoment geweest waarin de regering, onder grote druk van diverse partijen, enkele versoepelingen heeft aangekondigd. Versoepelingen die met bijbehorende regels en voorzichtigheid zouden kunnen worden uitgevoerd. Het opmerkelijke is dat de versoepelingen zijn aangekondigd terwijl de cijfers een stijgende lijn te zien geven. Daarnaast is er sprake van een reële dreiging van een derde golf. Je kunt je daarom afvragen of het nu wel het juiste moment is om te gaan versoepelen.

Toch verschijnen er in diverse bladen berichten dat ook de kerken wel de mogelijkheid krijgen om weer gedeeltelijk en met de nodige voorzorgmaatregelen open te gaan. Bijvoorbeeld zoals we dat eerder deden met het registreren van de aangemelde personen, mondkapjes plicht bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk, anderhalve meter afstand houden enz.

Toch zijn wij als kerkenraad van mening dat we, gelet ook op de dreigende 3e golf, en de leeftijd van onze kerkgangers, er goed aan doen om nog even geduld te hebben. We willen voorkomen dat de kerk een plek zal zijn waar risico gelopen wordt op Corona.

We hopen dat u begrip zult hebben voor dit besluit en dat we elkaar over niet al te lange tijd weer ‘gewoon’ zullen kunnen ontmoeten.

Tot die tijd wensen wij iedereen sterkte en geduld.

‘Houd moed, heb lief’                                                                             De kerkenraad

 

 

Doe ons nieuw leven zien, God,

door dood en verval heen.

Wek in ons nieuwe kracht

door alle moedeloosheid

en verdriet heen

Geef nieuwe vrucht

aan wat gestorven is,

dat niet de dood zinloos is,

maar toegang tot een nieuw leven

in Christus Jezus onze Heer

van: Marinus van de Berg

 

 Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Zodra reserveringen weer mogelijk zijn, wordt dat bekend gemaakt. Omdat er op zondagmorgen momenteel zeer veel gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Mocht dit zo zijn, dan raden wij u aan om op een ander tijdstip de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren. Downloaden kan ook.

I.p.v. een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank:

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53  t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17   t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold

 Bloemen

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de dienst van zondag 21 februari gebracht bij mevr. E. Hartkamp-Otten van de Markehof. Op zondag 28 februari zijn de bloemen met een hartelijke groet gebracht bij Daan Scheepstra, Vredenburg.

 

Giften

Mevr. Blei ontving € 20,- voor de kerk, en ds. van Veen ontving 2 x € 10,- eveneens voor de kerk. Hartelijk bedankt voor deze giften.

 

Kontakt

Kopij voor het paasnummer van Kontakt kunt u tot en met woensdag 17 maart sturen naar: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Wij leven mee

De predikant, ouderlingen en bezoekers namens onze gemeente zijn terughoudend met het afleggen van huisbezoek om verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Zij zijn uiteraard wel telefonisch bereikbaar. Als u iets te melden heeft of door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact met hen op. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. Ook zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst!

 

 Tenslotte

Geloof in jezelf
Geloof in het leven
Breng het niet in kaart en benoem het niet
Als het even tegen zit vervloek het niet
Wees een zondagskind
laat vrijelijk zweven
de zegeningen door je ouders doorgegeven
het vinden van een partner als een klavertje vier
dat niet hoeft te doden en te stelen als een dier
dat je niet hoeft te leven in leugen en schijn
en dat je echt op niemand jaloers hoeft te zijn
omdat jij bent, die je bent op dit moment en hier …

Seth Gaaikema

 Met vriendelijke groeten, ds. Eric van Veen