Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl,  tel. 0521-51 74 51

 

Zondag  25 oktober:

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:               ds. E. van Veen

Lezingen: Deuteronomium 6:1-9 en  Matteüs 22:34-46

Mozes schenkt de Israëlieten, voordat zij het land zullen binnengaan, het grote gebod: “Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één.” Maar veel meer nog dan een gebod is het een geloofsbelijdenis over de God van Israël als de Ene en Enige, zonder wie Israël niet kan leven. “Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” (Deut. 6: 4,5)  Als Jezus Jeruzalem is binnengegaan stellen de Farizeeën hem een vraag naar het grote gebod. Is het een strikvraag? Is het een oprechte vraag, omdat ze in Hem toch iets van de messias, de gezalfde koning herkennen? Jezus herinnert hen eraan dat de liefde voor God en de liefde voor de naaste onverbrekelijk zijn. Wie echt van God houdt staat voor het grote gebod ook zijn medemens lief te hebben. Dat hangt er niet zo een beetje bij, voor de tijd die overblijft. Er is geen ontkomen aan: wie zijn medemens haat, gelooft niet in God. Of hij gelooft misschien wel in Hem, maar hij heeft Hem niet lief.

  

Zondag 1 november:           

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:               ds. E. van Veen

Lezingen: Spreuken 9:1-18 en Matteüs 25:1-13.

De vijf dwaze vrouwen hebben er niet op gerekend dat het feest op ze zou kunnen laten wachten. Hun olie, hun reserve is op als de bruidegom eindelijk komt! Wie een groot geloof heeft holt niet vooruit om dan doodmoe neer te vallen, maar kan wachten. Niet in onze ijver, goeddoenerij, ons beroemde overenthousiasme worden we door de Heer gekend, maar in ons wachten en toeleven in vreugde. Hij heeft voor alles en iedereen zijn eigen tijd.

 

Als je rustig kunt genieten van kleine dingen, woon je in een tuin vol zaligheid. (Phil Bosmans)

 

 Kerkdiensten

U bent op zondagmorgen van harte welkom in de kerk.  Wel moet u van te voren een plaats reserveren bij onze scriba, dhr. Dekker: tel. 06-106 506 72 of  scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk dient u een mondkapje te dragen.

De dienst is te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

I.p.v. een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank:

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53  t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17   t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Gespreksgroep

De gespreksgroep komt bijeen op maandag 26 oktober, om 19.30 uur in Hoogthij.

Wij bespreken de bijbelteksten die in de kerkdienst van zondag 18 oktober zijn gelezen, te weten Jesaja 45:1-7 en Mattheüs 22-15-22.

Wij vragen ons o.a. af wat wij met deze teksten anno 2020 kunnen. Deze vraag stelde ds. van Veen in Het Zondagsblad.

Je kunt de vragen die je na het lezen van deze teksten hebt, rondsturen aan de andere deelnemers. Dan kan ds. van Veen als gespreksleider deze vragen ordenen en bespreekbaar maken. Je kunt je vragen ook bewaren en pas inbrengen in het groepsgesprek. Tenslotte kun je helemaal geen vragen inbrengen maar wel deelnemen aan het gesprek door te luisteren en/of aan het gesprek deel te nemen.

 

Actie Dorcas 2020
DORCAS: in actie komen voor de allerarmsten. Iets waar we als Diaconie jaarlijks aandacht aan schenken door middel van een inzameling van voedselproducten.

Door de problemen met het coronavirus, in verband met besmetting, is er dit jaar geen inzameling van voedselproducten. Door middel van een collecte, tijdens de eredienst van 8 november, willen we uw aandacht hier voor vragen.

Op deze manier willen we solidair zijn met onze medemens die echt met een minimum aan middelen moet zien rond te komen.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie,
Banknummer  NL 29 RABO 0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Steenwijkerwold. (met vermelding;  “DORCAS”)
Contactgegevens kunt u vinden in “Kontakt”.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

 

Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel

De stichting is opgericht in 1992. Aanvankelijk werd alleen thuishulp verleend aan terminaal zieken, meestal in de vorm van waakdiensten. Vanaf 2007 is de hospice “Het Riemkehuis” beschikbaar voor mensen die thuis niet verzorgd kunnen worden.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en is afhankelijk van subsidie en giften. De stichting is ANBI geregistreerd.

Op een mooie nazomerdag in september jl. knipte wethouder Trijn Jongman (gemeente Steenwijkerland) de slinger van korenbloemen door. De opening van het derde appartement in Hospice Het Riemkehuis was daarmee een feit. Het appartement heet ″De Korenbloem″, passend bij De Klaproos en De Vlinder, de namen van de andere twee appartementen. Naast de gerealiseerde uitbreiding is het interieur in het gehele Riemkehuis opgeknapt.

Voor meer informatie; www.hospicesteenwijkerland.nl

 

Bloemen

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de dienst van zondag 11 oktober gebracht bij dhr. J. de Vries aan de Baarsweg, en op zondag 18 oktober bij mevr. L. de Vries-Sies aan de Bergsteinlaan.

 

Giften

Ds. van Veen ontving  € 10,-, € 20,- en € 50,- voor de kerk en € 20,-  voor de bloemen. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

       

Wij leven mee

Als u iets te melden heeft of door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact op met de ouderling of met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst!

  

Beroep aanvaard

Zoals ondertussen wel bekend is, heb ik het beroep om voor 50% predikant te worden in de Hervormde gemeente Ruinerwold aanvaard. Ik zie er naar uit om op een nieuwe plek werkzaam te zijn. Ik ken Ruinerwold nog enigszins van mijn periode als predikant in Kolderveen/Dinxterveen. Als gemeenten maakten we deel uit van dezelfde ring. Eveneens hoop ik spoedig elders die andere 50% in te gaan vullen. In de tussentijd blijf ik voor mindere werktijd verbonden hier.

 

Tenslotte.

Geloven is soms heel eenvoudig

de hemel zo dichtbij

de blauwe lucht

zon op mijn huid

alles licht en vredig

God, U houdt me vast

en U leeft diep in mij

geloven is soms zo moeilijk

de hemel ver weg

donkere lucht

 

dreigende wolken

alles leegte en duisternis

O God ik ben verdwaald

ik ken hier heg noch steg

waarom verbergt U zich

toch steeds opnieuw voor mij…

Wanhopig zoek ik naar de hoop

mijn God…

maak mij toch vrij….

                                 Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

 Met vriendelijke groeten, ds. Eric van Veen