Steenwijkerwold

Predikant: vacant

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Zondag 24 september:

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. J. Braam (Dwingeloo)

Organist:                     Koos van Houten

Eindcollecte:               Zending

 

Zondag 1 oktober:               

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. K. v.d. Kamp (Kampen)

organist:                      Arjan Kroes

Eindcollecte:               Kerk en Israël

Na afloop van deze dienst is er weer gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Ouderenmorgen en Samen aan tafel

Op donderdag 5 oktober is er om 10.30 uur weer ouderenmorgen in Hoogthij. Aansluitend is er Samen aan tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u samen eten en een praatje maken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Heeft u geen vervoer, en wilt u worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan tafel? Dan kunt u bellen met Petra van Beek, tel. 588 685.

 

Bloemen

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen  uit de dienst van zondag 10 september gebracht bij dhr. J. Lok in de Herbergier in Steenwijkerwold en op zondag 17 september zijn de bloemen met een hartelijke groet en een bemoediging gebracht bij dhr. A. Schokker, Conincksweg.

 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek, of u weet iemand die wel eens een keer bezocht mag worden, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen. Ook als u iets te melden heeft betreffende pastoraat horen we het graag. We zijn ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met bepaalde taken. Doordat er tijdelijk geen eigen predikant is wordt onze aandacht op vele fronten gevraagd, uw hulp is altijd welkom.

Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.