Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Zondag 15 mei:   (Doopdienst)      

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. E. van Veen

Organist:                     Jannes Lopers

Het is fijn dat we deze zondag de doop mogen bedienen. Paul van der Veer en Marjan Flobbe laten hun dochter Jet Wiepje Janna dopen. We hopen op een fijne dienst met elkaar.

 

Zondag 22 mei:    (Tentdienst)     

Aanvang:                    10.00 uur

Voorganger:                dhr. A. Weemstra

Op deze zondag is de tentdienst. De afgelopen twee jaar kon de tentdienst niet doorgaan vanwege corona, zoals bekend. Dit jaar gaat de tentdienst wel door. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Bazuin en voorganger in deze dienst is onder andere de heer A. Weemstra. Het is mooi dat we deze viering weer samen met de Rooms-Katholieke kerk kunnen organiseren. De tentdienst is een onlosmakelijk deel van het dorpsfeest in Steenwijkerwold. In deze tentdienst zijn er twee collecten:  een collecte voor de huiskamer, waar oudere mensen een opvang hebben en de tweede collecte is voor Oekraine. We hopen op een gezellig dorpsfeest en mooie tentdienst.

 

Kontakt

Kopij voor het Pinksternummer van Kontakt kunt u tot en met woensdag 18 mei inleveren via: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Kerk in Aktie

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit.

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Uw hulp is hard nodig, en wilt u helpen, help dan met een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’.

 

Bloemen

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de dienst van zondag 1 mei gebracht bij mevr. J. Klarenberg-Schelhaas aan de Bergweg en bij mevr. G. Klaster-Dedden aan de Steenwijkerweg. En op zondag 8 mei bij dhr. A. de Looze aan de Boomsluiters.

                 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen.  Ook als u iets te melden heeft of door te geven betreffende pastoraat. Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.

 

Tenslotte

Heb lief en doe wat je wilt.

Als je zwijgt, zwijg uit liefde.

Als je spreekt, spreek uit liefde.

Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.

Als je vergeeft, vergeef uit liefde.

Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien.

Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.

 

Met een hartelijke groet, ds. E. van Veen