Steenwijkerwold

Predikant: vacant

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Zondag 26 maart:    

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. H. Procee (Vledder)

Organist:                     Jannes Lopers

Eindcollecte:              Werelddiaconaat

 

Zondag 2 april:         Palmzondag

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                mevr. E. van Dam (Meppel)

Organist:                     Margreet van Dorsten

Eindcollecte:               Kinderen en Jongeren

Mevr. van Dam is nog  niet eerder bij ons voorgegaan. Een nieuw gezicht dus. Maar niet voor iedereen. Ze heeft met haar gezin een aantal jaren op de Witte Paarden gewoond, en de kinderen gingen naar de Immanuëlschool, waar ze ook een tijdje onderwijsassistente was. Ze is bijna klaar met de opleiding theologie, en gaat regelmatig voor in oudereninstellingen en in kerkelijke gemeenten.

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Donderdag 6 april:   Witte Donderdag

Aanvang:                    19.30 uur

Voorganger:                ds. O. Mulder (Balk)

Organist:                     Jannes Lopers

Eindcollecte:               Eredienst

We vieren deze avond het Heilig Avondmaal.

 

Vrijdag 7 april:         Goede Vrijdag

Aanvang:                    19.30 uur

Eindcollecte:               Stille Hulp

Een dienst in aangepaste vorm.

 

De Goede Week

De Goede Week (of Stille Week) is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken wij dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na de Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

 

Ouderenmorgen en Samen aan tafel

Op donderdag 6 april is er om 10.30 uur weer ouderenmorgen in Hoogthij. Aansluitend is er Samen aan tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u samen eten en een praatje maken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heeft u geen vervoer, en wilt u worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan tafel? Dan kunt u bellen met Petra van Beek, tel. 588 685.

 

Bloemen

Op zondag 12 maart zijn de bloemen met een hartelijk groet en ter bemoediging gebracht bij de mevr. G. van Veen-Winters aan de Croevestraat in Steenwijkerwold.

Met een hartelijke felicitatie voor haar 90e verjaardag zijn de bloemen uit de dienst van zondag 19 maart gebracht bij mevr. A. Bezembinder-Veeloo in Zonnekamp.

 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen.Ook als u iets te melden heeft betreffende pastoraat, we horen het graag. Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.