Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl,  tel. 0521-51 74 51

 

Zondag 17 oktober:

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. G.P.R. Pennekamp (Sneek)

Organist:                     Jannes Lopers

 

Zondag 24 oktober:

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                dhr. A. Weemstra (Vries)

Organist:                     Margreet van Dorsten

  

Kerkdiensten

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. De kerkenraad realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving – en daarmee ook in de kerk – sterk verdeeld zijn. Het is lastig om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Om die reden blijven we terughoudend en willen graag iedereen de ruimte blijven geven. Dit betekent praktisch dat we ongeveer 40 mensen kunnen ontvangen. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd verder versoepelen.

De dienst blijft ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

I.p.v. een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank:

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53  t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17  t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold

 

Bloemen

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de dienst van zondag 3 oktober gebracht bij dhr. H.A. Stegink aan de Boomsluiters, en op zondag 10 oktober bij

Mevr. A. van Essen-Dedden aan Vredenburg.

 

Giften

Ds. van Veen ontving 2 x € 10,- en ouderling Klarenberg  € 20,- voor de kerk, en ouderling Dolstra ontving € 5,- voor de diaconie. Hartelijk bedankt voor deze giften.

 

Regenboogweek

Deze week vindt in Steenwijkerland de allereerste Regenboogweek plaats. Met activiteiten voor LHBTIQ+ en andere inwoners van de gemeente. Zoals een film, een talkshow, een activiteit voor jongeren en twee Regenboogvieringen. Eén in de Doopsgezinde Kerk in Steenwijk (zondag 10 oktober) en één in de Protestantse Kerk in Kuinre (woensdag 13 oktober) Iedereen is welkom bij deze vieringen, en misschien bent u wel bij één van de vieringen geweest.

Geïnspireerd door de geschiedenis van Kuinre als vissersdorp aan de Zuiderzee (zichtbaar aan de schepen die in de kerk aan het plafond hangen) is het thema van de vieringen ‘Luctor Et Emergo’ (ik worstel en kom boven).

Het thema ‘water’ zie je ook terug in de keuze voor de Bijbelverhalen. Op zondag het verhaal van Jacob, die aan de rivier de Jabbok verwikkeld raakt in een gevecht met een Engel en wint. Gezegend en als een nieuw mens, met een nieuwe naam, steekt hij de rivier over waar de zon over hem opgaat. Op woensdag in de Vesper het verhaal van Jona, die in de woeste golven ondergaat en er weer uit tevoorschijn komt.

“In het witte licht dat we met zijn allen naar buiten willen stralen zijn alle kleuren nodig!”, aldus Jolanda Molenaar. Jolanda is transgender en pastor in opleiding. Al jaren (gast)voorganger in verschillende gemeentes en nu verantwoordelijk voor de opzet van de Regenboogvieringen in Steenwijkerland.

Vanwege deze regenboogweek hebben wij als kerkenraad besloten om deze week de regenboogvlag te laten wapperen van onze kerktoren als signaal dat wij dit initiatief steunen en te laten zien dat voor onze gemeente geldt dat iedereen gelijk is.

 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen.  Ook als u iets te melden heeft of door te geven betreffende pastoraat. Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.

  

Tenslotte.

Wees niet bang voor wat gaat komen,

Het is angst, die zorgen schept.

“Later” is en blijft onzeker,

Wees maar blij met wat je hebt.

De zon staat altijd aan de hemel,

Ook als je haar niet ziet staan.

In jezelf ligt steeds de keuze,

voor de weg die jij wilt gaan.

 

Word maar niet verliefd op morgen.

Zie de schoonheid van vandaag.

Want het zijn de kleine dingen,

Die je altijd bij je draagt.

 Jildou

 

Met een hartelijke groet, ds. E. van Veen.