Steenwijkerwold

Predikant: ds. G. Knol, gerardknol01@gmail.com 

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Zondag  25 februari:           

Aanvang:                    09.30  uur

Voorganger:                mevr. E. van Dam (Meppel)

Eindcollecte:               Missionair werk

 

Zondag 3 maart:      

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                dhr. H. Brouwer (Rouveen)

Organist:                     Bart Prins

Eindcollecte:               Zending

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.

 

Zondag  10 maart:   

Aanvang:                    09.30  uur

Voorganger:                ds. G. Knol

Organist:                     Jannes Lopers

Eindcollecte:               Voedselbank

 

Ouderenmorgen en Samen aan tafel

Op donderdag 7 maart is er om 10.30 uur weer ouderenmorgen in Hoogthij. Aansluitend is er Samen aan tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u samen eten en een praatje maken. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Heeft u geen vervoer, en wilt u worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan tafel? Dan kunt u bellen met Petra van Beek, tel. 06 – 273 764 69.

 

Kontakt

Kopij voor het paasnummer van Kontakt kunt u tot en met woensdag 13 maart sturen naar: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 18 februari is afscheid genomen van diaken Henk Linthorst. 4 Jaar heeft hij zich ingezet voor de diaconie, waarvoor hartelijk dank.

In diezelfde dienst hebben diaken Jan de Vries en scriba Gerrit Dekker hun werk met een periode verlengd.

Met het vertrek van Henk uit de diaconie is er een vacature ontstaan. Iets voor u? Denk er eens over na, het werk van de kerk moet doorgaan. We moeten met elkaar onze kerk in stand houden.

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van zondag 11 februari zijn met een hartelijke groet gebracht bij mevr. L. de Vries-Sies aan de Bergsteinlaan in Tuk, en op zondag 18 februari met een hartelijke groet naar de familie B. Hofstee-Dedden aan de Burg. Kuiperslaan in Oldemarkt.

 

Gift

Ouderling Klarenberg ontving € 30,- voor de kerk. Hartelijk bedankt voor deze gift.

 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek, of u weet iemand die wel eens een keer bezocht mag worden, neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen. Ook als u iets te melden heeft betreffende pastoraat horen we het graag.

Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.