Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl,  tel. 0521-51 74 51

 

Zondag 18 juli:        

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                dhr. H. Brouwer (Rouveen)

Organist:                     Gerco Eggink

 

Zondag 25  juli:       

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. C.P. Meijer (Zwolle)

Organist:                     Jannes Lopers

 

Zondag 1 augustus:

Aanvang:                    09.30 uur

Vooranger:                  mevr. L. Brugmans (Nunspeet)

Organist:                     Arjan Kroes

 

Zondag 8 augustus:

Anavang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. C.P. Meijer (Zwolle)

Organist:                     Jannes Lopers

 

Kerkdiensten

Nog steeds hebben we te maken met coronabeperkingen bij onze diensten. Vanwege de grootte van onze kerk zal dit voorlopig met een maximum van ongeveer 30 personen blijven, want de anderhalve meter-regel blijft in ieder geval tot half augustus gelden. Daaraan verandert op dit moment nog niets. Ook wat betreft het zingen hebben we gekozen voor een voorzichtige lijn als kerkenraad. Een deel van de liturgie kunnen we meezingen, en een deel maken we gebruik van filmpjes. Misschien is dit wel verstandig met de opleving van het aantal besmettingen op dit moment.

De dienst blijft ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

I.p.v. een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank:

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53  t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17  t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold

 

Zomerzangavond “RUM” met Harold Kooij & Ronald Knol

Op dinsdag 20 juli a.s. om 20.00 uur in Openluchttheater Tolhekke  Oldemarktseweg 233, Basse.  Entreeprijs: € 10,= inclusief koffie/thee.

Roept U Maar welk lied je graag wilt zingen, onder begeleiding van het bekende duo Ronald Knol & Harold Kooij op vleugel en orgel.

In dit anderhalf uur durende christelijk-muzikale programma word je vooraf ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna zullen de beide heren van zich laten horen op een concertvleugel en een digitaal Hauptwerk orgel, waar ze uiteraard de highlights spelen uit hun kersverse album “Hoop”. Dit is een cd met geestelijke liederen en eigen werken. Duo- maar ook solostukken met eigen nieuwe composities. Leun achterover en geniet van al deze noten. Verwonder je over de sterke improvisatiekracht van Ronald & Harold, wanneer ze samen “los” gaan!

Vanwege de huidige regelgeving rond evenementen is toegang uitsluitend mogelijk door  reservering via https://www.demeenthe.nl/theater/voorstellingen/harold-kooij-ronald-knol-openluchttheater-tolhekke/20-07-2021-20-00

 

Bloemen

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de dienst van zondag 27 juni gebracht bij mevr. T.J. Kuiper-van Drogen aan de Pastoor Muitemanstraat. Op zondag 4 juli met een hartelijke groet bij mevr. B. Dolstra aan de Woldweg, en op zondag 11 juli met een hartelijke felicitatie voor haar 91e verjaardag bij mevr. H. Oosting-Kuiper aan Bakkersveld.

 

Giften

Ds. van Veen ontving € 10,- voor de kerk. Hartelijk bedankt voor deze gift.

 

Wij gedenken

Op zondagavond 20 juni is op 89 jarige leeftijd Hilligje Wardenier–van Elp overleden. De laatste weken was zij opgenomen op de hospice-afdeling in Lindestede, waar zij langzaam achteruit ging en uiteindelijk heel rustig is ingeslapen. Hilligje Wardenier is geboren op 24 februari 1932 in Oldemarkt, waar zij ook de lagere school heeft doorlopen. Zij groeide op in een tijd dat het voor meisjes niet nodig werd geacht om verder te leren. Zo kwam Hiltje na de lagere school thuis om daar mee te helpen op de boerderij. Haar leven lang is zij altijd bezig geweest. Zo ook toen zij getrouwd was met Henk Wardenier heeft zij altijd mee geholpen op hun boerderij. Hiltje was altijd een sterke vrouw, die veel aankon. Hiltje en Henk kregen twee zonen, Johan en Hans, die gezorgd hebben voor vijf kleinkinderen en op dit moment één achterkleinkind. Als je bij haar bezoek kwam, kon je merken dat zij trots was op haar kleinkinderen en het heel mooi vond dat er een achterkleinkind geboren is.

In 2011 overleed haar man Henk, die ze tot het einde toe verzorgd heeft. Natuurlijk was het gemis van Henk groot maar toch heeft zij de draad van het leven goed weten op te pakken. De eerste jaren na het overlijden van Henk kon zij nog zelf autorijden, later niet meer. Jarenlang bezocht zij op donderdag altijd haar zus in Kuinre. In 2017 werd een tumor ontdekt in haar hoofd. Daar is zij toen aan bestraald. Op dat moment was de prognose dat haar leven niet zo lang meer zou duren, er werd gesproken over maanden, het zijn er vier jaren geworden. De laatste tijd kwam er wel de zorg over haar zoon Hans bij, daar zat zij erg over in. Hiltje was een vrouw, die niet gemakkelijk over haar geloof sprak, maar wel haar rust en steun en kracht vond in het geloof.

Ze genoot van de natuur, van de vogels, kortom van de schepping, zo kunnen we het ook zeggen. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij woorden uit Mattheüs 6, waar Jezus tegen zijn leerlingen, tegen ons mensen, zegt: God laat je nooit alleen. Hij is veel dichterbij dan je ooit met je verstand zou kunnen bedenken. En aan die God vertrouwen wij Hiltje Wardenier- Elp toe. We zijn dankbaar voor wat zij in haar leven mocht betekenen eerder voor haar man Henk, de kinderen en kleinkinderen. We zagen ook dat het zo niet verder ging en daarom hebben we haar ook kunnen loslaten.

We vertrouwen er op dat zij nu mag uitrusten in het huis van de Vader. Wij bidden haar kinderen Gods zegen toe in het gemis van hun moeder en oma.

 

Ophaaldienst

Onlangs werd bekendgemaakt dat met ingang van zondag 27 juni de ophaaldienst weer opnieuw zou starten. Na inventarisatie onder  de ophalers, en de mensen die mogelijk gebruik gaan maken van de ophaaldienst, blijkt dat dit volgens de huidige versoepelde corona regels, niet zo eenvoudig te realiseren is. De anderhalve meter afstand geld ook in de auto, dat is voor ons een grote beperking, en hebben we veel meer ophalers nodig. Het kost tijd en overleg om hier een oplossing voor te vinden.

We vragen wij u daarom om vooreerst, indien u toch naar de kerk wilt komen, een beroep te doen op familie, vrienden of kennissen. We snappen dat dit voor velen van u lastig is, we hopen dan ook dat dit spoedig weer mogelijk is. We gaan hier echt ons best voor doen.

 

Pastoraat in de zomerperiode

Ook in de komende vakantieperiode, als u die ervaart als een periode van eenzaamheid omdat uw familie, buren enz. op vakantie zijn, schroom dan niet, maar laat van u horen. Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen. Veel mensen gaan deze zomer weer met vakantie nu het allemaal weer kan, alhoewel het hoge aantal besmettingen best weleens belemmerend kan gaan werken Wij wensen allen die weggaan maar ook diegenen die thuis blijven een goede zomer toe

                                                       Namens de ouderlingen, Klaas Klarenberg

 

Lieve God,

er zijn voor elkaar

als het goed gaat

als het minder gaat

het klinkt zo gewoon.

 

Er zijn omdat je geeft om de ander

wat is dat toch bijzonder

wat is het soms toch zwaar

ontvangen van de ander

wat is dat toch bijzonder wat is het soms toch zwaar.

 

God,

of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden

we kunnen Uw hulp niet missen

wees met ons.

Amen

 

uit: Medemens 2009       

   Met vriendelijke groeten, ds. Eric van Veen