Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM  Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Zondag 4 december: 2e advent

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. E. van Veen

Organist:                     Margreet van Dorsten

Eindcollecte:               Werelddiaconaat

In deze dienst zal de heer Dick Zeefat herbevestigd worden als kerkrentmeester. Wij hopen op een goede en gezegende dienst met elkaar. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

 

Zondag 11 december: 3e advent

Aanvang:                    09.30 uur

Voorganger:                ds. J. Perk (Hardenberg)

Organist:                     Theun Hoen

Eindcollecte:               Binnenlands Diaconaat

 

Kerstzangdienst de Woldklank

Na een onderbreking van een paar jaar pakt de Woldklank de traditie van de kerstzangdienst weer op. Dit zal zijn op zondag 18 december om 19.30 uur in onze kerk. Weer met elkaar mooie kerstliederen zingen en luisteren naar bekende en vertrouwde kerstmelodieën die de brassband zal spelen.

De band, onder bezielende leiding van Ellis Nijdam, zal weer alle registers opentrekken om er een mooie avond van te maken. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens deze avond.

 

Concert Side Table Singers

Diezelfde middag, 18 december, om half 3 is er in onze kerk het kerstconcert van het meerstemmig kamerkoor de Side Table Singers uit Steenwijk.

 

Kerstviering voor ouderen

Het kerstfeest voor ouderen wordt dit jaar gehouden op donderdag 22 december in Hoogthij.

Het kerstfeest begint om half elf en duurt ongeveer tot 2 uur. Alle ouderen van 75 jaar en ouder krijgen de komende tijd hiervoor een uitnodiging. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, opgeven kan altijd bij Petra van Beek, Geesje Jongschaap, Anneke Winters of de familie Stegink.

 

Wij gedenken

Op donderdag 17 november is in de vroege ochtend Corrie Plat overleden. Zij woonde in de Woldleite. Corrie is 89 jaar geworden. Op dinsdag 22 november hebben wij afscheid van Corrie genomen met een dienst in onze kerk waarna zij is begraven op het Thijhof, naast haar dochter Anneke.

Corrie kwam uit een heel groot gezin. Na de lagere school ging zij al gauw werken, huishoudelijk werk, zoals zoveel meisjes in die tijd. Op 26 april 1954 trouwde zij met Bertus van Buiten. Samen kregen zij 8 kinderen, waarvan twee kinderen niet heel lang geleefd hebben, namelijk Johannes drie maanden en Elisabeth een jaar. De andere kinderen zijn Jan, Grietje, Anneke, Joke, André en Tineke. Over het huwelijk van Bertus en Corrie kun je wel een boek schrijven, het was een heel moeizaam huwelijk. Haar kinderen waren haar alles. Zij heeft altijd haar best gedaan voor haar kinderen. Zo heeft zij met alles wat in haar was gezorgd voor Anneke, die vanwege haar handicap veel zorg nodig had en voor Jan, toen hij als kind verbrand was, zij deed alles wat in haar vermogen lag. En ook de overleden kindjes bleven een rol spelen in haar leven. Moeder was altijd de veilige haven voor alle kinderen.

In 1986 is zij gescheiden van haar man Bertus, daarna is het leven voor haar een stuk lichter geworden. De last en de druk vielen weg. Kinderen waren inmiddels getrouwd of trouwden, kleinkinderen kwamen. De laatste jaren tobde zij steeds vaker met haar gezondheid, wat leidde tot de nodige inzinkingen, maar taai als ze was krabbelde zij daar altijd van op. Eén van de laatste dingen die zij zei was: dat zij weer naar overleden kindjes zou gaan. Dat gaf haar troost. In de afscheidsdienst hebben we psalm 23 gelezen en haar toevertrouwd aan de Eeuwige. Moge de Eeuwige zich ontfermen over allen, die haar missen, in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen.

 

Bericht van overlijden

Zondag hebben we bericht gekregen dat op donderdag 24 november op de leeftijd van 93 jaar ons oud-gemeentelid Jan Kieft is overleden. Op woensdag 30 november om 10.00 uur is er een herdenkingsdienst in zijn huidige woonplaats Huizen, waarna hij om 13.30 uur begraven wordt in Paasloo bij zijn vrouw Justien. We herinneren Jan als een  meelevend gemeentelid en oud-kerkenraadslid, die zijn mening nooit onder stoelen of banken stak. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in het gemis van hun vader en opa.

 

Bloemen

Met een hartelijke groet en bemoediging werden de bloemen uit de dienst van zondag 20 november gebracht bij dhr. A. Schokker, en op zondag 27 november bij dhr. L. Bouwer, beiden woonachtig aan de Conincksweg.

 

Gift

Mevr. Groen ontving € 10,- voor de Diaconie. Hartelijk bedankt voor deze gift.

 

Kontakt

Kopij voor het kerstnummer van Kontakt kunt u tot en met woensdag 30 november sturen naar: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

Pastoraat

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek neem dan gerust contact op met de predikant of één van de ouderlingen. Ook als u iets te melden heeft betreffende pastoraat. Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we van het wel en wee van elkaar weten.

 

Vertrek

Na een lange periode van meer dan 22 jaar, vertrek ik als predikant van de Protestantse gemeente te Steenwijkerwold. Wel blijven wij er wonen.

De 50% predikantsplaats die ik nu vervul binnen Steenwijkerwold, ga ik elders invullen. Een deel als ouderenpastor in Heino en het komende jaar het crisispastoraat in de Hervormde kerk de Baak in Hasselt. Ook blijf ik verbonden als predikant van Ruinerwold. Wanneer het afscheid precies zal zijn, zal de komende weken bekend gemaakt worden. Het ga u heel goed en ik hoop van harte dat Gods zegen met ons gaat.

 

Tenslotte,

 

O God,
Er zijn momenten
waarop de geschiedenis
ons voorkomt
als een gesloten boek.
Dan begrijpen wij
de zin niet
van de donkere bladzijden
die eraan worden toegevoegd,
in elke tijd opnieuw.
Mag de geboorte
van Jezus uw Zoon
ons oog geven
voor het wit tussen de regels
dat het verhaal van de wereld
bij elkaar houdt –
het licht van uw liefde.
Amen

Ds. Margreet Klokke

 

Met een hartelijke groet, ds. E. van Veen