Zondag 13 maart houden we een collecte voor de voedselbank.
Heel veel mensen hebben het financieel heel erg moeilijk op dit moment.
Mede door corona hun baan en inkomen kwijt, of het inkomen dusdanig laag door allerlei
omstandigheden! Er is moeite om hun dagelijks levensonderhoud  te bekostigen.
Vooral in deze tijd nu alles in korte tijd veel duurder is geworden.
Gelukkig kunnen ze in hoge nood altijd een beroep doen op de Voedselbank die hun kan
ondersteunen.
De Voedselbank doet zijn uiterste best om hier in te kunnen voorzien.
Laten we met elkaar stilstaan bij alle stille armoede die er heerst.
Geef gul hier voor, het kan ons ook door allerlei omstandigheden een keer overkomen.
U kunt verdere informatie hier over vinden in het laatste “Kontakt”, onder mededelingen Diaconie
en op de website.
Bij voorbaat dank voor Uw bijdrage.