avondmaal-956x250

Het Heilig Avondmaal vieren we 6 keer per jaar.

Voor hen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn en niet in staat zijn aan de viering van het avondmaal in de kerk deel te nemen, is er gelegenheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren. Deze gelegenheid bestaat op de zondagen waarop ook de gemeente het Heilig Avondmaal viert.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient men in de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal contact op te nemen met de predikant, een ouderling of diaken.