In de dienst van zondag 13 maart heeft Femmie Dolstra-Seinen na ruim 10 jaar afscheid genomen als diaken van onze gemeente. Door ds. Van Veen zijn de formele woorden die horen bij een afscheid uitgesproken. Bert Dedden, voorzitter van de kerkenraad, heeft woorden van dank uitgesproken voor het werk dat zij voor onze gemeente heeft gedaan.

 

In deze dienst zijn ouderling Klaas Klarenberg en de ouderling-kerkrentmeesters Jan Jongschaap en Bert Dedden herbevestigd als ambtsdragers.