Beste mensen, gemeenteleden.

DORCAS; in actie komen voor de allerarmsten. Iets waar we als Diaconie jaarlijks aandacht aan schenken, door middel van een inzameling van voedselproducten.
Door de problemen met het coronavirus, in verband met besmetting, is er dit jaar geen inzameling van voedselproducten.

Door middel van een collecte, tijdens de eredienst van 8 november, willen we uw aandacht hier voor vragen.
Op deze manier willen we solidair zijn met onze medemens, die echt met een minimum aan middelen moet zien rond te komen.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie,
Banknummer NL 29 RABO 0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Steenwijkerwold. (met vermelding; “DORCAS”)
Contactgegevens kunt u vinden in “Kontakt”.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!