Locatie: Kerk

Predikant: ds. G. Knol predikant@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: E. Dedden bertdedden@ziggo.nl

Scriba: Dhr. G. Dekker: scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

 

College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: dhr. E. Dedden 0655151201 bertdedden@ziggo.nl

Penningmeester: dhr. J. D. Zeefat 510111 zeefatjd@gmail.com

Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 589194 janengeesjejongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

 

Ouderlingen: ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 513114 jan-jurk@hotmail.com

dhr. G. Dolstra 589164 gh.dolstra@gmail.com

 

Diaconie: diaconie@pk-steenwijkerwold.nl

Voorzitter: dhr. H. Linthorst fam_linthorst@hotmail.com

Secretaris: vacature

Penningmeester: mevr. A. van Doorn-van der Zouw adavandoorn@gmail.com

dhr. J. de Vries jan.de.vries@hetnet.nl

dhr. H. ten Wolde htewolde@hotmail.com

Ophaaldienst dhr. H. Linthorst fam_linthorst@hotmail.com

Banknr.: NL29RABO0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

 

Koster: vacature,   mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 517451 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Organisten: organisten@pk-steenwijkerwold.nl

dhr. A. Kroes

dhr. J. Lopers

mevr. M. van Dorsten-Lopers

mevr. M. Withaar

Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

 

Andere telefoonnummers en mail adressen:

Ledenadministratie: mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 517451 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:

mevr. J. Klaverdijk-Ellen 851623 jolandae@hotmail.com

Oppasdienst: vacant

Vertrouwenspersoon: dhr. R.A. de Groot  0655873826

Gezamenlijk Zondagsblad: (0546 ) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ

 

Website: www.pk-steenwijkerwold.nl.

Beheer Facebook Martin Martens
Beheer website Martin Martens  webmaster@pk-steenwijkerwold.nl