Turkije en Syrië zijn getroffen door extreem natuurgeweld! Een ramp die vele slachtoffers kent.
Hulp op diverse fronten is nodig! De diaconie wil graag de uitgangscollecte op zondag 19 februari
bestemmen voor hulp aan de slachtoffers via Kerk in Actie. Help u mee?!
Geld overmaken kan ook. Rekening NL29 RABO 0149094353 t.n.v. N.H. Diaconie Steenwijkerwold
o.v.v. aardbeving.