Voedselbank

Zondag 4 juni is er een collecte voor de voedselbank. Zoals u wellicht weet heeft de voedselbank meer aanvragen om steun. Zij zijn weer afhankelijk van donateurs. Graag wil de diaconie daar een bijdrage aan leveren! Naast de collecte is het ook mogelijk uw gift te storten op rekening van de diaconie. Banknr.: NL29 RABO [...]