Project MCC van Femke ten Wolde

De diaconiecollecte van zondag 6 november willen we bestemmen voor dit project. Bent u deze zondag niet in de gelegenheid om de dienst bij te wonen, en wilt u toch bijdragen? Dan kunt u uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold onder [...]