Dorcas

"In november hield de diaconie een collecte voor de actie van Dorcas! Een bedrag van 162,80 euro kon worden overgemaakt, bestemd voor de voedselpakketten die door Dorcas worden uitgedeeld in oost-Europa. Alle gevers hartelijk dank!"