Online kerkdiensten tot nader order.

De vraag, die ons als kerkenraad voorligt, is of wij ons solidair verklaren met de samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment. Het gaat niet zozeer om het punt of wij kerkdiensten veilig kunnen organiseren, dat kunnen we en dat hebben we ook steeds gedaan. Het gaat nu om solidariteit en wij vinden, [...]