Nieuw emailadres scriba

Het emailadres van de scriba is gewijzigd, het mailadres is nu: scriba@pk-steenwijkerwold.nl