Nieuwsflits uit de kerkenraadsvergadering van 28 mei 2019

- Zaterdag 5 oktober 2019 is er in Zwolle voor iedereen een betaalde bijeenkomst met als thema “Duurzaamheid en groene kerken. Zie verder www.groenekerken.nl - De kerkenraad neemt met instemming kennis van het in te stellen spreekuur bij moderamenvergadering. - Dit jaar wordt de openlucht-kerkdienst op 30 juni 2019 ingehouden. Hier wordt een flyer voor [...]