Kerkbalans 2017

Wij zijn verheugd dat we u kunnen mededelen dat Kerkbalans op de tel-avond een bedrag van € 60.825,28 heeft opgebracht. Dit is 1,1% meer dan vorig jaar. De kerkrentmeesters willen een ieder die een financiële bijdrage heeft geleverd, en of zich heeft ingespannen met het brengen en halen van de enveloppen hiervoor hartelijk bedanken.