IMG_8453

Sinds september 2000 is ds. Eric van Veen aan de Protestantse Gemeente |Steenwijkerwold verbonden. Hiervoor was hij predikant in de Hervormde Gemeente Kolderveen- Dinxterveen vanaf oktober 1992.

Ds. Eric van Veen studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij ook de predikantsopleiding deed. Voor zijn kerkelijke scriptie liep hij stage in het huis van bewaring in Haarlem om ook met dit type pastoraat kennis te maken. Predikant worden was voor ds. Eric van Veen niet een keuze, die in de middelbare schooltijd al vaststond. Na zijn eindexamen is hij eerst een paar jaar rechten gaan studeren. In die jaren was er wel een sluimerend verlangen om wat te gaan doen met verhalen uit de bijbel, die hem geraakt hadden. Met name de verhalen over Jezus uit het Nieuwe Testament over hoe Jezus zich ontfermt over ieder mens spraken hem zeer aan. “ Mijn enthousiasme voor het ambt van predikant ligt daarin om die ontferming voor allen ook uit te stralen maar ook in de verbinding leggen tussen levensverhalen van mensen en het grote Verhaal van God met mensen. Onze levensverhalen en de geschiedenis van onze wereld staan niet op zich. Het houdt in dat we nooit voor onszelf alleen kunnen leven. Deze verbinding komt iedere zondag in de eredienst terug, maar ook tijdens bijzondere hoogte- en dieptepunten in een mensenleven, zoals bij doop, trouw en rouw.
“Wat mij aanspreekt in de Protestantse gemeente Steenwijkerwold is ruimte, die men elkaar geeft om het geloof op zijn of haar manier te beleven. Ik beleef veel plezier aan de ontmoetingen met mensen, de kerkdiensten en het leiden van een uitvaart is één van de mooiste taken van een predikant.”